Started Disclosure and R & D Days

Uludağ University III. Started Disclosure and R & D Days

 

 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’nde Uludağ Üniversitesi’nin akademik çalışmaları ve laboratuvar olanakları, kamu ve özel sektöre sergileniyor. Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi tarafından düzenlenen Ar-Ge Günlerinin, yüzlerce yeni fikri buluşturup somut uygulamalara zemin hazırlaması bekleniyor.

 

Disclosure and R & D Days that held in the third year, at the UU's academic studies and laboratory facilities, public and private sector are on display. Uludag University, organized by the Center for Project Management of R & D days, hundreds of new ideas together in preparing the ground for the concrete implementation is expected.

 

21.01.2013News