Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

  

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İnegöl İşletme Fakültesi

 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Öğretim Dili                       : Türkçe

Öğrenim Süresi                 : 4 yıl

Hazırlık Programı              : Yok

 

 

     Yerel ekonomilerin küreselleşmesi süreci  firmaların küresel üretim ve ticaret kaynaklı  etkilerle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Günümüzde sermayenin, emeğin, mal ve hizmetlerin  ve bilginin uluslararası piyasalarda serbest bir şekilde hareket etmesi sonucu dünya piyasalarının entegrasyonu ile birlikte firmaların  uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için ihtiyaç duyduğu  kişilerin niteliği de değişmiştir. Bu gerçeklikten hareketle  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümümüz ülkemizin küresel rekabette ihtiyaç duyacağı nitelikte gençler yetiştirmek amacıyla 2012 tarihinde kurulmuştur.  Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 47 öğrenci ile normal örgün eğitime başlamıştır.

 

 

   Günümüzde öğrencilerin lisans sonrası ayrıca yüksek lisans yapma istekleri de gittikçe artmaktadır. Bu amaçla bölümümüz lisans düzeyi dışında ayrıca Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programlarını (Tezli-Tezsiz) yürütmektedir.  Bu açıdan lisans sonrası alanında uzmanlaşmak /akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize Uluslararası Ticaret alanında  yüksek lisans yapma imkanı sunulmaktadır.

 

 

    Programımızın en önemli özelliklerinden biri küresel rekabette başarı için gerekli olan disiplinler arası  bir yaklaşıma göre tasarlanmış olmasıdır. Bu amaçla hazırlanan ders programının içeriğinde uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası finans, iş İngilizcesi gibi temel dersler yanında uluslararası çevreyi tanımada çok önemli olan küresel işletmelerde çevre ve insan bilinci, kültürel farklılıklar ve ticaret gibi derslere de yer verilmiştir. Öğrencilerimizin önemli bir avantajı ülkemizin ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir yer teşkil eden Bursa ve İnegöl’deki sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde elde ettikleri teorik bilgileri staj olanakları ile uygulamaya dönüştürmeleri ve mezuniyet sonrası iş imkanlarının fazla olmasıdır.

   

 

 Hem teorik hem de uygulamaya yönelik dört yıllık bir eğitimin sonucunda Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü mezunları gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda  bir çok alanda iş imkanına sahiptirler. Bu kapsamda başta ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları, lojistik, yönetim, pazarlama  bölümleri olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlarda, bankalarda ile ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşlarında  görev alabilirler. Ayrıca kamuda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Türkiye'nin Dış Temsilcilikleri, kalkınma ajansları  başta olmak üzere bir çok alanda iş imkanlarına sahiptirler.

 

 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Taban-Tavan Puanları ve 2017 Yerleşme Sırala  

                                               Puan                                               Yerleşme Sırası

Tavan:                   292,410                                           184727

Taban:                   258,103                                           284931    

 

 

İletişim         

İnegöl İşletme Fakültesi İnegöl Yerleşkesi Cerrah Yolu 16400 İnegöl /BURSA

Telefon: 0224 294 26 95                                                                       

Faks: 0224 713 12 43

Web: http://inif.uludag.edu.tr/                                                          

e-mail: inif@uludag.edu.tr