Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Yerel ekonomilerin küreselleşmesi süreci  firmaların küresel üretim ve ticaret kaynaklı  etkilerle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Günümüzde sermayenin, emeğin, mal ve hizmetlerin  ve bilginin uluslararası piyasalarda serbest bir şekilde hareket etmesi sonucu dünya piyasalarının entegrasyonu ile birlikte firmaların  uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için ihtiyaç duyduğu  kişilerin niteliği de değişmiştir. Bu gerçeklikten hareketle  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümümüz ülkemizin küresel rekabette ihtiyaç duyacağı nitelikte gençler yetiştirmek amacıyla 2012 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 47 öğrenci ile normal örgün eğitime başlamıştır. 

 

Programımızın en önemli özelliklerinden biri küresel rekabette başarı için gerekli olan disiplinler arası  bir yaklaşıma göre tasarlanmış olmasıdır. Bu amaçla hazırlanan ders programının içeriğinde uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası finans, iş İngilizcesi gibi temel dersler yanında uluslararası çevreyi tanımada çok önemli olan küresel işletmelerde çevre ve insan bilinci, kültürel farklılıklar ve ticaret gibi derslere de yer verilmiştir. Öğrencilerimizin önemli bir avantajı ülkemizin ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir yer teşkil eden Bursa ve İnegöl’deki sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde elde ettikleri teorik bilgileri staj olanakları ile uygulamaya dönüştürmeleri ve mezuniyet sonrası iş imkanlarının fazla olmasıdır.

 

Hem teorik hem de uygulamaya yönelik dört yıllık bir eğitimin sonucunda  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü mezunları gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda  bir çok alanda iş imkanına sahiptirler. Bu kapsamda başta ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları, lojistik, yönetim, pazarlama  bölümleri olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlarda, bankalarda ile ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşlarında  görev alabilirler. Ayrıca kamuda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri, kalkınma ajansları  başta olmak üzere bir çok alanda iş imkanlarına sahiptirler.