Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitimi’nin amacı kamu ve özel sektörde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde yöneticilik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Yönetim  Bilişim Sistemleri programı özü itibariyle disiplinler arası bir program niteliğindedir. Bu açıdan hem fakülte içinde yer alan İşletme programı, hem de İ.İ.B.F., Hukuk Fakültesi gibi diğer fakültelerdeki bölümlerle işbirliği yapılacaktır. Bu bağlamda  adı geçen fakülte ve programların öğretim elemanları ile eğitim öğretim araştırma proje planlama ve yürütme konularında işbirliği yapılacaktır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlatılacaktır. Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı 45‘tir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrencilere işletme ve kamu yönetimi ile ilgili derslerin yanı sıra bilişim sistemleri ile ilgili ders içerikleri de sunulacaktır. Bu bölümde bilişim sistemlerinin geliştirilmesini, bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre yönelik bilişim sistemleri yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli iş olanaklarına sahiptirler. Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı gerek kamu ve gerekse modern iş hayatında e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım analizi, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, sanallaştırma, ağ yönetimi gibi alanlardaki ihtiyacı karşılayacaklardır.

 

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için lisans programının içeriğinde yer alan Proje Geliştirme I ve Proje Geliştirme II adlı dersleri alacaklardır. Bu dersler başta İnegöl Sanayi Bölgesi olmak üzere Bursa’da faaliyet gösteren büyük işletmeler ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.