Yönetim Bilişim Sistemleri - Akademik Personel
Doç.Dr. Melih ENGİN
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
İlgi Alanları:Uzaktan Eğitim, Veri Bilimi, Veri Madenciliği, Büyük Veri
Verilen Dersler:Lisans: Nesne Yönelimli Programlama I-II, Nesne Yönelimli Modelleme, Sistem Analiz ve Tasarımı, Veri Madenciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri I-II, Betik Diller, E-Ticaret, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Betik Diller, Karar Destek Sistemleri, Python, Proje Geliştirme Yüksek Lisans: E-Ticaret, Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri
+90 224 294 26 95 Dahili: 62722
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOZAK ÇAKIR
Yönetim Bilişim Sistemleri / Yönetim Bilimi
İlgi Alanları:Siyaset Sosyolojisi, İslam Siyasal Düşüncesi, Demokratikleşme ve Teorileri, Sosyal Hareketler, Küreselleşme, Kadın ve Aile, Post Kolonyal Çalışmalar, Modernite ve Sekülerleşme Teorileri, Din Sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi, Nitel Araştırma Teknikleri
Verilen Dersler:Introduction to Sociology (Sosyolojiye Giriş), Minnesota Üniversitesi Globalization Theories (Küreselleşme Teorileri), Minnesota Üniversitesi Power Knowledge and Representation of Other (İktidar, Bilgi ve Ötekinin Temsili), Minnesota Üniversitesi Social Theory, (Sosyal Teori), Minnesota Üniversitesi Globalization and Inequalities (Küreselleşme ve Eşitsizlikler), Minnesota Üniversitesi Research Methods (Araştırma Yöntemleri), Minnesota Üniversitesi Antropolojiye Giriş, Eğitim Fakültesi, Uludağ
+90 224 294 26 95 Dahili: 62728
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜRSES
Yönetim Bilişim Sistemleri / Yönetim Bilimi
İlgi Alanları:E-Devlet, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler
Verilen Dersler:Modern Yönetim Teknikleri- Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri -Yönetim Bilişim Sistemleri I -Bilgi Toplumu ve E-Devlet
+90 224 294 26 95 Dahili: 62729
Araş. Gör. Fatma İĞDELİ
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili: 62731
Arş. Gör. Eda SÖNMEZ
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili:
Arş. Gör. Yasin ERDURAN
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili: