Uluslarası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı

ULUSLARARASI TİCARET TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde  açılan Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2013 Güz döneminden ve Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programına ise 2014 Güz döneminden itibaren öğrenci alımına başlanmıştır. Programlar Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü tarafından yürütülmektedir.

NEDEN ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ?

Yerel ekonomilerin küreselleşmesi süreci, beraberinde ülkelerin/firmaların küresel üretim ve ticaret kaynaklı etkilerle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Günümüzün küreselleşen ekonomilerinde firmalar uluslararasılaşmış bir çevreye uygun bilgi ve beceriye ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası ticaretin karmaşıklığını yönetme bu anlamda firmaların karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden biridir.

Bu gerçeklikten hareketle hazırlanan Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı üniversitelerin ilgili bölümlerinin ihtiyaç duyacağı akademik kadroları yetiştirmek ve katılımcılara bilimsel araştırma yaparak başta uluslararası ticaret, uluslararası finansman, uluslararası işletmecilik, lojistik ve tedarik olmak üzere ilgili alanlarda gerekli bilgiye erişmeyi sağlamak, elde edilen bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır. Katılımcılarımız ayrıca aldıkları derslerle küreselleşmenin yükselişi ile önem kazanan uluslararası ticaret kuramları, uluslararası ticaret politikası, finansal yenilikler, bölgesel ekonomik entegrasyon ve benzer faktörlerin işletmelere olan etkisini de kavrama olanağı bulacaklardır.

 

Uluslararası Ticaret Tezsiz  Yüksek Lisans Programının temel amacı ise öğrencilerin  küresel piyasalarda rekabet eden firmaların daha büyük başarılar elde etmesi için gerekli olan uluslararası ticaret ve işletmecilik kavram ve uygulamalarıyla ilgili daha derin bilgiye ulaşmalarını,  ihracat/ithalat işlemlerinde gerekli yeterliliğe sahip olmalarını, dünya ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilme ve kendi uluslararası pazarlama stratejilerini ortaya koyabilme yeteneklerini geliştirmelerini, uluslararası firma ve işletmelerin organizasyonel yapısını öğrenmelerini,  Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta doğu gibi önemli ticaret bölgelerinin ekonomik, politik ve kültürel özelliklerini kavramalarını sağlamaktır.

  

PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 

·         Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans programına dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İleri teknoloji Enstitüsü Mezunları, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültesi vb. mezunları başvurabilir. Öğrenci alımında Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşulları geçerlidir. Geniş bilgi için bakınız: http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr/

 

PROGRAMA BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

 

Programlara başvuru yeri Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüdür. Başvuru tarihlerini  http://inif.uludag.edu.tr   veya http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr/  adresinden takip edebilirsiniz.