Fakülte Hakkında

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi’nin resmî kuruluşu, Bakanlar Kurulu’nun 8 Nisan 2010 tarihinde aldığı kararın 28 Nisan 2010 tarih ve 27585 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla gerçekleşmiştir. Fakülte binasının fiziki kuruluş çalışmaları ise bir yıl sonra, Mayıs 2011’de başlamıştır. 2012 yılı itibariyle, eğitim-öğretimin başlaması için YÖK’ün gerekli gördüğü asgarî fizikî mekânlar (derslik, laboratuvar) ve akademik kadro tamamlanmıştır.

2012-2013 eğitim-öğretim döneminde İşletme Bölümü'nde 45 öğrenci ile öğrenime başlayan fakültede 2013-2014 döneminde Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü'ne de 45 öğrencinin alınmasıyla iki bölüm faal hale gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'ne 2015-2016 döneminde 47 öğrenci alımına ilişkin karar Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış ve 47 öğrenci kaydını yaptırmıştır. 2015-2016 dönemi itibariyle lisans düzeyinde öğrenci sayımız 400 civarındadır.

Fakültemizde, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak, Uluslararası Ticaret ile Muhasebe ve Denetim alanlarında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları da yürütülmektedir. Ayrıca, 2015-2016 Güz Döneminde Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmıştır.