İnegöl İşletme Topluluğu Kuruluş Bildirgesi

28.11.2012 tarihinde kurulmuş olan İnegöl İşletme Topluluğu (İNİT)’in öz görevi, öğrencilerin, kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, entellektüel bilgi birikimlerini arttırmaktır. Bu çerçevede, uz görüşümüz, işletme eğitiminin farklı alanlarını temsil eden projeler, etkinlikler yoluyla Türkiye’nin önde gelen işletme klüpleri ve toplulukları platformunda yer almaktır. Aynı zamanda, İnegöl’ün ekonomik, sosyal, kültürel yaşamıyla öğrencilerin bütünleşmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, İNİT’ in temel faaliyet alanları aşağıda açıklanmıştır.

-İktisat, yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, uluslararası ilişkiler gibi farklı alanlarda, konferans, seminer ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. 

-Ekip çalışması yoluyla çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamak.

-Sosyal ve kültürel amaçlı geziler düzenlemek.

 

Akademik  Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Filiz Eren BÖLÜKTEPE

Topluluk Başkanı: Yasin Arafat DENİZ

Başkan Yardımcısı:    Büşra YALÇIN 

Yönetim Kurulu Yazmanı:     Elif ÖZKÖSE 

Yönetim Kurulu Saymanı:    Ahmet Furkan ÇELİK

Yönetim Kurulu Asil Üye:    Tuğba SOYLU

Aktif Üye : Sinem TOPAL