Dekanlık

 

   
  Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ  
  Dekan  
     

 
Doç.Dr. Zerrin FIRAT   Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜLER
Dekan Yardımcısı   Dekan Yardımcısı
     
 

 

 
 
   Mehmet Eken  
  Fakülte Sekreteri