Dekanlık

 

 Prof.Dr. Yusuf OLCAY

Dekan V.
     

 Doç.Dr. Orhan BOZKURT

Dekan Yardımcısı

     

 Dr. Öğr.Üyesi Zerrin FIRAT Dekan Yardımcısı
     
  Mehmet Eken Fakülte Sekreteri