Dekanlık

 

   
  Prof. Dr. Fehmi Ali ILDIR  
  Dekan  
     

Doç.Dr. Zerrin FIRAT 

  Dr.Öğr.Üyesi Esra GÜLER
Dekan Yardımcısı   Dekan Yardımcısı
     
 

 

 
 
  Yakup GÜNGÖR  
  Fakülte Sekreter V.