Dekanlık

 

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ

Dekan
     

 Doç.Dr. Zerrin FIRAT

Dekan Yardımcısı

     
 

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜLER

 
Dekan Yardımcısı
     
  Mehmet Eken Fakülte Sekreteri