Fakülte Yönetim Kurulu

  

 Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ Başkan
     
Prof.Dr. Adem ÇABUK Üye
     
Prof.Dr. Yusuf ALPER Üye
     
Prof.Dr. Mehmet ERYILMAZ Üye
     
   Doç.Dr. Orhan BOZKURT Üye
     
Dr.Öğr. Üyesi O. Barbaros KEMER Üye
     
Mehmet EKEN Raportör