Fakülte Yönetim Kurulu

  

 Prof. Dr.Fehmi Ali ILDIR Başkan
     
   Prof:Dr. Başak Aydem ÇİFTÇİOĞLU  Üye
     
Prof.Dr. Değer ALPER Üye
     
Prof.Dr. Aylin POROY ARSOY Üye
     
     
Doç.Dr. Orhan BOZKURT Üye
     
Doç. Dr. Zerrin FIRAT Üye
     
Dr.Öğr. Üyesi Osman Barbaros KEMER Üye
     
Yakup GÜNGÖR Raportör