Akademik Personel
Doç. Dr. Orhan BOZKURT
İşletme / Muhasebe ve Finansman
İlgi Alanları:Maliyet Yönetimi, Maliyet Sistemleri ve ERP Yönetimi, Stratejik Yönetim
Verilen Dersler:Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Bilgi Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili: 62711
Doç. Dr. Zerrin FIRAT
İşletme / Yönetim ve Organizasyon
İlgi Alanları:Girişimcilik, Dezavantajlı Gruplar, İstihdam, İstihdam Politikaları, İnsan Kaynakları, Çalışma İlişkileri
Verilen Dersler:İnsan Kaynakları, İşhukuku, Örgütsel Davranış, Girişimcilik, Sosyal Politika, Stratejik Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği
+90 224 294 26 95 Dahili: 62725
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Eren BÖLÜKTEPE
İşletme / Üretim ve Pazarlama
İlgi Alanları:İş Ahlakı, Girişimcilik, Inovasyon ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı
Verilen Dersler:Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Marka Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Tüketici Davranışı
+90 224 294 26 95 Dahili: 62712
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DOKUR
İşletme / Muhasebe Finans
+90 224 294 26 95 Dahili: 62709
Arş. Gör. Tolga BAŞOĞLU
İşletme / Muhasebe ve Finansman
İlgi Alanları:Finans
Verilen Dersler:Finansal Yönetim, Yatırım Projeleri Analizi
+90 224 294 26 95 Dahili: 62715
Doç.Dr. Müslüm BASILGAN
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası İktisat
İlgi Alanları:Davranışsal iktisat, Deneysel iktisat, Uluslararası iktisat
Verilen Dersler:Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Oyun Teorisi, İktisat I-II, Uluslararası iktisat Teorisi, Uluslararası iktisat Politikası, Veri Analizi
+90 224 294 26 95 Dahili: 62710
Doç.Dr. Yüksel OKŞAK
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası Ticaret
İlgi Alanları:Makro İktisat, Politik İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Ekonometri, Teşvikler, Proje Hazırlama ve Yönetimi, Dünya Ekonomi Sistemleri, Girişimcilik
Verilen Dersler:İktisada Giriş, Ekonomide Güncel Sorunlar, İktisat Okulları, Türkiye Ekonomisi, Mortgage Sistemi ve Uygulamaları, Ticari Matematik, Girişimcilik, Kamu Maliyesi, Kredi ve Risk Yönetimi, Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları
+90 224 294 26 95 Dahili: 62743
Dr. Öğr. Üyesi O.Barbaros KEMER
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası Ticaret
İlgi Alanları:Uluslararası İktisat, Uluslararası Rekabet Gücü, Uluslararası Ticaret, İktisat Tarihi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi
Verilen Dersler:İktisat I-II, Endüstri Ekonomisi, Ulaştırma Ekonomisi, Bilim ve Teknoloji Politikası, Uluslararası Ticaret I-II, İhracat Teşvikleri, Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri, Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri, Taşımacılık Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Ticaret Hukuku, Proje Yönetimi, Yeni Dış Ticaret Teorileri (Yüksek Lisans), Uluslararası Ticaret Teknikleri (Yüksek Lisans), İktisadi Coğrafya (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı
+90 224 294 26 95 Dahili: 62717
Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜLER
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası İktisat
İlgi Alanları:İktisadi Kalkınma, Uluslararası İktisat, Kurumsal İktisat, Ekonomik Krizler
Verilen Dersler:İktisadi Analiz, Türkiye Ekonomisi, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Finansman, Küresel Krizler
+90 224 294 26 95 Dahili: 62703
Arş. Gör. Faysal KÖTEN
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası Ticaret
İlgi Alanları:Uluslararası İlişkiler
+90 224 294 26 95 Dahili: 62718
Arş. Gör. Ertuğrul UZUN
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / Uluslararası İktisat
+90 224 294 26 95 Dahili: 62718
Doç.Dr. Melih ENGİN
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
İlgi Alanları:Uzaktan Eğitim, Veri Bilimi, Veri Madenciliği, Büyük Veri
Verilen Dersler:Lisans: Nesne Yönelimli Programlama I-II, Nesne Yönelimli Modelleme, Sistem Analiz ve Tasarımı, Veri Madenciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri I-II, Betik Diller, E-Ticaret, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Betik Diller, Karar Destek Sistemleri, Python, Proje Geliştirme Yüksek Lisans: E-Ticaret, Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri
+90 224 294 26 95 Dahili: 62722
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOZAK ÇAKIR
Yönetim Bilişim Sistemleri / Yönetim Bilimi
İlgi Alanları:Siyaset Sosyolojisi, İslam Siyasal Düşüncesi, Demokratikleşme ve Teorileri, Sosyal Hareketler, Küreselleşme, Kadın ve Aile, Post Kolonyal Çalışmalar, Modernite ve Sekülerleşme Teorileri, Din Sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi, Nitel Araştırma Teknikleri
Verilen Dersler:Introduction to Sociology (Sosyolojiye Giriş), Minnesota Üniversitesi Globalization Theories (Küreselleşme Teorileri), Minnesota Üniversitesi Power Knowledge and Representation of Other (İktidar, Bilgi ve Ötekinin Temsili), Minnesota Üniversitesi Social Theory, (Sosyal Teori), Minnesota Üniversitesi Globalization and Inequalities (Küreselleşme ve Eşitsizlikler), Minnesota Üniversitesi Research Methods (Araştırma Yöntemleri), Minnesota Üniversitesi Antropolojiye Giriş, Eğitim Fakültesi, Uludağ
+90 224 294 26 95 Dahili: 62728
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜRSES
Yönetim Bilişim Sistemleri / Yönetim Bilimi
İlgi Alanları:E-Devlet, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler
Verilen Dersler:Modern Yönetim Teknikleri- Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri -Yönetim Bilişim Sistemleri I -Bilgi Toplumu ve E-Devlet
+90 224 294 26 95 Dahili: 62729
Araş. Gör. Fatma İĞDELİ
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili: 62731
Arş. Gör. Eda SÖNMEZ
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili:
Arş. Gör. Yasin ERDURAN
Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim Sistemleri
+90 224 294 26 95 Dahili: