I. Tartışma Tebliğleri Serisinde Güncel İşletmecilik Sorunları Tartışılmıştır.
14.03.2014Topluluk Etkinlikleri