Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri Bölümünden KAYFOR'da Örnek Bildiri Sunumu

 Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Melih Engin ve Araş. Gör. Fatih GÜRSES,12-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi tarafından Kuşadası’nda 12.si gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Forumu'nda Türkiyede Büyükşehir Belediyelerinin E-Demokrasi Gelişim Modelleri Açısından İncelenmesibaşlıklı bir bildiri sundular.

 

Kamu Yönetiminde Değişimbaşlığıyla gerçekleştirilen 12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel organizasyon olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca her KAYFORun ardından forumda sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşan bir bildiriler kitabının yayınlanması da KAYFORun geleneksel özelliklerinden biridir.

 

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde iki farklı disiplinin biraraya getirilmesiyle açılan Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri Anabilim Dallarında görev yapan akademisyenlerin ortak bildiri sunumu, Bilişim Sistemlerinin Kamu Yönetiminde uygulanması anlamında bir örnek oluşturmuştur.

19.09.2014İlgili Resimler
Haberler