İnegöl İşletme Topluluğu (İNİT) Meclis Gezisi

İnegöl İşletme Topluluğu Öğrencileri Meclis Gezisi Gerçekleştirdi.

Türkiye’de siyasi ve politik düzeni mecliste incelemek, tartışmak, meclis kurucusu ulu önder Atatürk’ü ziyaret etmek, siyasal rejim, kamu kararları hakkında mevcut atmosferden de yararlanarak önerilerde, şikayetler de bulunmak, anlamak ve yorumlamak amacıyla İnegöl işletme topluluğu ( İNİT ) aracılığı ile gerçekleşen Ankara gezisinde öğrencilerimiz gerek günümüz Türkiye’sine gerekse gelecekte var olacak olan Türkiye’ye karşı yeni bir bakış geliştirdi. Siyasetle ekonomiyi ayıramayacağımız göz önüne alındığında iş hayatları için de birçok faydalı bilgi edindiler. 

 

01.05.2015İlgili Resimler
Topluluk Etkinlikleri