Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitimi’nin amacı kamu ve özel sektörde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde yöneticilik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Yönetim  Bilişim Sistemleri programı özü itibariyle disiplinler arası bir program niteliğindedir. Bu açıdan hem fakülte içinde yer alan İşletme programı, hem de İ.İ.B.F., Hukuk Fakültesi gibi diğer fakültelerdeki bölümlerle işbirliği yapılacaktır. Bu bağlamda  adı geçen fakülte ve programların öğretim elemanları ile eğitim öğretim araştırma proje planlama ve yürütme konularında işbirliği yapılacaktır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlatılacaktır. Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı 45'tir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrencilere işletme ve kamu yönetimi ile ilgili derslerin yanı sıra bilişim sistemleri ile ilgili ders içerikleri de sunulacaktır. Bu bölümde bilişim sistemlerinin geliştirilmesini, bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre yönelik bilişim sistemleri yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli iş olanaklarına sahiptirler. Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı gerek kamu ve gerekse modern iş hayatında e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım analizi, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, sanallaştırma, ağ yönetimi gibi alanlardaki ihtiyacı karşılayacaklardır.

 

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için lisans programının içeriğinde yer alan Proje Geliştirme I ve Proje Geliştirme II adlı dersleri alacaklardır. Bu dersler başta İnegöl Sanayi Bölgesi olmak üzere Bursa’da faaliyet gösteren büyük işletmeler ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.

 

 

I.YARIYIL/GÜZ YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
ATATÜRK  İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2
TÜRK DİLİ I 2 0 0 2
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I) 2 0 0 2
YABANCI DİL I (ALMANCA I) 2 0 0 2
YABANCI DİL I (FRANSIZCA I) 2 0 0 2
         
İKTİSAT I 3 0 0 4
HUKUKA GİRİŞ 3 0 0 5
SOSYOLOJİ 3 0 0 5
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ve TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 3 0 0 5
İŞLETME MATEMATİĞİ 3 0 0 5
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
II.YARIYIL/BAHAR YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2
TÜRK DİLİ II 2 0 0 2
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE II) 2 0 0 2
YABANCI DİL II (ALMANCA II) 2 0 0 2
YABANCI DİL II (FRANSIZCA II) 2 0 0 2
         
İKTİSAT II 3 0 0 4
YÖNETİM BİLİMİ 3 0 0 5
MUHASEBE 3 0 0 5
İŞLETME 3 0 0 5
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2 2 0 5
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
III.YARIYIL/GÜZ YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ I 3 0 0 5
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3 0 0 4
MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ 3 0 0 5
FİNANSAL YÖNETİM 3 0 0 5
SİYASET BİLİMİ 3 0 0 6
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA I 2 2 0 5
         
         
YARIYIL KREDİSİ       30
IV.YARIYIL/BAHAR YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II 3 0 0 5
İSTATİSTİK 3 0 0 4
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve AKREDİTASYON 3 0 0 4
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA II 2 2 0 5
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 2 0 4
         
         
SEÇMELİ DERSLER        
SEÇMELİ 1 3 0 0 4
SEÇMELİ 2 3 0 0 4
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
V.YARIYIL/GÜZ YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 0 4
KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ 3 0 0 4
SİSTEM ANALİZ VE TASARIMI 2 2 0 5
MOBİL PROGRAMLAMA 2 2 0 5
         
         
SEÇMELİ DERSLER        
SEÇMELİ 1 3 0 0 4
SEÇMELİ 2 3 0 0 4
SEÇMELİ 3 3 0 0 4
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
         
VI.YARIYIL/BAHAR YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
PAZARLAMA 3 0 0 4
BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET 3 0 0 4
NESNE YÖNELİMLİ MODELLEME 2 2 0 5
ELEKTRONİK HESAP TABLOLARI 2 2 0 5
         
         
SEÇMELİ DERSLER        
SEÇMELİ 1 3 0 0 4
SEÇMELİ 2 3 0 0 4
SEÇMELİ 3 3 0 0 4
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
  VII.YARIYIL/GÜZ YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
PROJE GELİŞTİRME I 2 2 0 8
WEB TABANLI PROGRAMLAMA 2 2 0 5
VERİ MADENCİLİĞİ 2 2 0 5
         
SEÇMELİ DERSLER        
SEÇMELİ 1 3 0 0 4
SEÇMELİ 2 3 0 0 4
SEÇMELİ 3 3 0 0 4
         
YARIYIL KREDİSİ       30
         
VIII.YARIYIL/BAHAR YARIYILI
  HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN ADI T U L AKTS
PROJE GELİŞTİRME II 2 2 0 8
BİLGİSAYAR AĞLARI 2 2 0 5
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 2 2 0 5
         
SEÇMELİ DERSLER        
SEÇMELİ 1 3 0 0 4
SEÇMELİ 2 3 0 0 4
SEÇMELİ 3 3 0 0 4
         
YARIYIL KREDİSİ       30

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

4.YARIYIL

DERSİN ADI
BETİK DİLLER
AĞ TEMELLERİ
MALİ TABLOLAR ANALİZİ
TİCARET HUKUKU
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
SOSYAL POLİTİKA
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

  

5. YARIYIL

 

DERSİN ADI
VERİ YAPILARI ve PROGRAMLAMA 
BİLGİSAYAR DONANIMI ve SİSTEM YAZILIMI
E-İŞ YÖNETİMİ
VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİ AĞLARI
KURUM BİLGİ SİSTEMLERİ
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
İŞ HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
YÖNETİM MUHASEBESİ
ÜRETİM YÖNETİMİ

 

6. YARIYIL

 

DERSİN ADI
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
GRAFİK TASARIMI ve ANİMASYON
BİLİŞİM SUÇLARI ve HUKUKU
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ETİK ve İNSANİ YÖNÜ
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ
İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
YEREL YÖNETİMLER
MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLİŞİM HUKUĞU VE ETİĞİ
KRİZ YÖNETİMİ
MALİYET MUHASEBESİ
STRATEJİK YÖNETİM
RİSK YÖNETİMİ
DÜNYA EKONOMİSİ

 

 7.YARIYIL 

 

DERSİN ADI
İLERİ PROGRAMLAMA
E-CRM (E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)
PROJE YÖNETİMİ
XML TEKNOLOJİLERİ
ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM
AB' NİN SİYASAL ve EKONOMİK YAPISI
İŞLETME ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ: ISO 14000
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ULUSLARARASI PAZARLAMA
MALİYE POLİTİKASI
MARKA YÖNETİMİ

 

8. YARIYIL 

DERSİN ADI
E-SCM (E-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ)
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ
PYTHON PROGRAMLAMA
AB’YE UYUM SÜRECİNDE YÖNETSEL YAPILANMA
KÜRESELLEŞME SOSYOLOJİSİ
MUHASEBE DENETİMİ
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
PERFORMANS YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ