Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,

 

Fakültemiz, eğitim ve öğretim hayatına 2012-2013 döneminde İşletme Bölümü’ne kayıt hakkı kazanan 47 öğrencisiyle başlamıştır. Bir yıl sonra, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ise Uludağ Üniversitesi’nde ilk defa açılan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü de fakültemizin ikinci Bölümü olarak 47 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. Üçüncü Bölümümüz olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne 2015-2016 güz döneminde yine 47 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu Bölüm de üniversitemizde ilk defa İnegöl İşletme Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 2016-2017 Güz Dönemi itibariyle fakültemizde lisans düzeyinde öğrenci sayısı 525'tir.

 

Amacımız, sürekli değişmekte olan dünya ve ülke koşullarında bilimin sorunları tespit ve çözümleme gücünü somut bir biçimde görünür kılmaktır. Bunu iki yolla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Birincisi öğrenci-öğretim üyesi etkinliği kapsamında sürdürülecek derslerle, ikincisi ise üniversite-toplum ve/veya üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde hayata geçirilecek bilimsel projeler marifetiyle.

Bu anlamda, bilimsel üretime katılacak kişiler ve çevre dikkate alındığında, klasik eğitim-öğretim anlayışının dışına çıkmamız söz konusudur. Burada birçok ortak/katılımcı, bilime kendine özgü katkıda bulunma olanağını elde etmiş olacaktır.

Bilim evrensel olduğu kadar, sorunları anlama ve çözüm üretme noktasında, yereldir. Üniversite, fakülte, bu yönüyle bakıldığında, yereldeki gereksinimleri karşılayacak ölçüde birbirinden farklılık göstermek durumundadır. U.Ü. İnegöl İşletme Fakültesi, eğitim-öğretim programı ile diğer bilimsel etkinliklerini bu gerçekliğin bilincinde olarak hazırlamaktadır.

Mevcut dünya gerçekliğinde birbirini tamamlayıcı işler ve görevler vardır. Bir fakülteden beklenenler, bu işlerin ve görevlerin ortak bir bilinçle ifa edilmesi halinde, kolaylıkla karşılanır. Bireyin toplumsal kimlik edinmesinde de üniversite/fakülte çok uygun bir ortam sunar. Böylelikle meydana gelecek sinerji (ortak etki), öğrenci ve öğretim kadrosu ile üniversite (fakülte) yönetiminin çevreye yönelik aydınlatma ödevi için önemli bir zemin oluşturur.

Sevgili öğrenciler,

Bu süreçte sanal kimlik yanılgısına düşerek internet ağlarına takılıp kalanlardan olmayınız. Gerçek zeminlerde edineceğiniz kimliğinizle, kazanacağınız özgüvenle kendi fikirlerinizi savunmayı bir alışkanlık haline getiriniz.

Yukarıda sözünü ettiğimiz üniversite öğreniminin bireyi ve toplumu dönüştürücü gücü ancak böyle kendini gösterir. Açık kimlik belirtmek şartıyla, nezaket ve karşılıklı saygı çerçevesinde eleştiri ve görüş bildirimi de dâhildir buna.

Sağlıklı ve başarılı bir öğrenim hayatı dileğiyle,

Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT

Dekan

28.09.2015