Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine !!!

Bütünleme ve Ek sınavlar sonunda Mezun olacak öğrencilerin böllüm sekreterliklerine dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Dilekçe veren öğrencilerin mezuniyetleri inceleneceğinden dilekçe vermeyen öğrenciler mezun edilmeyecektir.

28.09.2018