Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine !!!

 Dilekçe Örnekleri (Bölüm Sekreterliğine Teslim Ediniz.)

Mezun olacak öğrencilerin 12.06.2017 pazartesi günü saat 17:00' a kadar bölüm sekreterliklerine dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Dilekçe veren öğrencilerin diplomaları diploma törenine hazır olacak ve verilecektir. Dilekçe vermeyen öğrencilerin diplomaları daha sonraki tarihlerde hazırlanacaktır.

30.05.2017


Duyurular