V.YÖNETİM BİLİŞİM ZİRVESİ

 Topluluk olarak Aksaray Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı V. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi’ne 40 kişi ile katılım sağladık

28.04.2018



İlgili Resimler
Topluluk Etkinlikleri