Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu' nda Öğrenci temsilcisi olarak üye olmak isteyen 3. Sınıf ve üzeri lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.

 
Başvuru için alınması (başvuru dosyasında niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.) ve bu başvurular arasından Fakültemiz yönetim kurulu tarafından seçilecek bir öğrencinin iletişim bilgileri ile başvuru dosyası ilgili yere iletilecektir.
 
 

Son Başvuru Tarihi        : 15 Mart 2019

Başvurular Yeri              : Danışma (Zemin Kat)

08.03.2019Duyurular