2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik”in Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular şahsen ilgili birimlere (Fakülte/Meslek Yüksekokulu) yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

A.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. YKS/ÖSYS-DGS-LYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
  2. Onaylı Transkript Belgesi
  3. Onaylı Ders İçerikleri (Öğrencinin başarılı olduğu ve Üniversitemiz müfredatlarında yer alan derslere ait muafiyet işlemleri için)
  4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  5. Fotoğraf (2 adet)
  6. Öğrenci Belgesi (öğrenim gördüğü kurumdan veya e-devletten)
  7. Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge
  8. Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş hakkını kullanmadığına ilişkin belge
  9. Hazırlık sınıfını okuduğuna ilişkin belge

 

B.BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi                                                       :  29 Temmuz - 09 Ağustos 2019

Değerlendirme Tarihi                                            :  26-29 Ağustos 2019

Sonuçların Web Sayfasında İlan Edilme Tarihi         :  06 Eylül 2019 (İlgili Birimlerin web sayfasında ilan edilecektir.)

Kayıt Tarihi                                                            :  09-13 Eylül 2019 (Sisteme Sicil Kaydı)

Ders Kayıt Tarihi                                                   :  26-27 Eylül 2019

 

Ek Madde-1 Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Taban-Tavan Puanları için TIKLAYINIZ.

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ. 

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Birimlerin Adres ve İletişim Bilgileri için TIKLAYINIZ.

25.07.2019