Güncellendi!! 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyılsonu Sınavları (e-sınav) ile İlgili Duyuru

Klasik (Yazılı) Sınavlara İlişkin Alınan Kararlar" kısmı madde 6'da değişiklik yapılmış olup duyuru metninin son hali ektedir.

07.05.2020Duyurular