2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı (Yaz Öğretimi Sonrası) Ek Sınav Başvuruları

 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

(YAZ ÖĞRETİMİ SONRASI)

EK SINAV BAŞVURULARI 

Ek sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde Ek Sınav Talep Formunun çıktısını alıp gerekli alanları doldurup taratarak, inifogis@uludag.edu.tr adresine mail atmalıdır.

31. Madde Ek Sınav Başvuru Tarihi:  15 Eylül -16 Eylül 2020 (2 işgünü)

31. Madde Ek Sınav Tarihi: 22 Eylül 2020 (1 işgünü)

Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) (Değişik:RG-6/7/2015-29408) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

 

İNİF ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM: 224 2942695 – (62716-62735-62740)

23.09.2020Duyurular