Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı)

 “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik”in Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

A. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. YKS/ÖSYS-DGS-LYS Sonuç ile Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)
 2. Öğrenci Belgesi (e-Devletten)
 3. Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge 
 4. Hazırlık sınıfını okuduğuna ilişkin belge (Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan Programlar için)

B. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. A kısmında belirtilen belgelerle birlikte;
 2. Onaylı Transkript Belgesi (Üniversitemiz müfredatlarında yer alan başarılı derslere ilişkin muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler)
 3. Onaylı Ders İçerikleri (Üniversitemiz müfredatlarında yer alan başarılı derslere ilişkin muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler)
 4. Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına ilişkin belge

C. ÜNİVERSİTEMİZDEN EK MADDE-1 İLE AYRILIP GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

 1. Öğrencilerin Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (Ek Madde-1) uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler.  Ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler; ÖSYS/YKS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde ilan edilen kontenjana dahil edilmeden geri dönebilirler.
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında gidilen yükseköğretim kurumunda alınan disiplin cezaları geri dönüş başvurusu yapan öğrencilerde dikkate alınmaz. 
 3. Başvuru için belirlenen diğer tüm belgeler A bendinde belirtilen belgelerin aynısıdır. 

 

C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi                                                       :  10 - 21 Ağustos 2020

Değerlendirme Tarihi                                             :  25 - 31 Ağustos 2020

Sonuçların Web Sayfasında İlan Edilme Tarihi :  04 Eylül 2020 (İlgili Birimlerin web sayfasında ilan edilecektir.)

Kayıt Tarihi                                                            :  07 - 11 Eylül 2020 (Sisteme Sicil Kaydı)

Ders Kayıt Tarihi                                                    :  Daha sonra bilgilendirme yapılacak.

 

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için TIKLAYINIZ.

Online Başvuru Sistemi için TIKLAYINIZ. (10 Ağustos 2020 tarihinde Başvuru işlemleri başlayacaktır.)

Ek Madde-1 Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Taban-Tavan Puanları için TIKLAYINIZ.

Birimlerin Adres ve İletişim Bilgileri için TIKLAYINIZ.

 

AÇIKLAMALAR
1) Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
2) Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir. Özel koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
3) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.
4) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.
5) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa)
6) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. İlgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamaz. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
7) Yatay geçiş hakkı kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt haklarından vazgeçebilirler.
8) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecektir. Öğrencilerin ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir.İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
9) Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler başvuramaz.
10) Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenclerin öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda  tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarından başvuruları değerlendirilmeyecektir. Ancak şartları sağlamaları durumunda öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapabileceklerdir.   
11) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamaz.
10.08.2020Duyurular