Faaliyet Raporu Ve Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi

 Fakültemiz konferans salonunda İnegöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Temsilciliği ile eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Eğitim içeriği aşağıda verilmiştir;

  

 

Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi

 

Türk Ticaret Kanununa göre;

1.       Anonim Şirketler

2.       Limited Şirketler

3.       Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler yıllık faaliyet raporlarını

Şirketler topluluğunda ise ana şirketin yıllık faaliyet raporunu düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır ve şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. 2013 Yılına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin tarih 28 Şubat 2014 tarihidir. Yıllık faaliyet raporu, şirketin olağan genel kurul toplantısında genel kurula sunulur. 2013 yılına ilişkin Genel Kurulun düzenlenmesi tarihi 31 Mart 2014 tarihidir.

 

1.      YILLIK FAALİYET RAPORU NEDİR?

2.      İŞLETME YÖNETİMİNİN SORUMLULUKLARI

3.      YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İŞLETME İÇİN KATMA DEĞERİ

4.      YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA

a)     Yıllık Faaliyet Raporu Şablonu

b)      Şablon bölümlerinin anlatımı

c)      Örnek Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması

 

14.03.2014İlgili Resimler
Haberler